ALMB ALM. BRAND AS

Alm. Brand A/S - Resultat af ordinær generalforsamling den 27. april 2022

Alm. Brand A/S - Resultat af ordinær generalforsamling den 27. april 2022

Selskabsmeddelelse nr. 10/2022

Resultat af ordinær generalforsamling den 27. april 2022

Den dags dato afholdte ordinære generalforsamling i Alm. Brand A/S blev gennemført i overensstemmelse med den fremlagte dagsorden og de af bestyrelsen fremlagte fuldstændige forslag.

Årsrapporten for 2021 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion. Endvidere blev bestyrelsens forslag om disponering af årets overskud på 598 mio. kr. vedtaget, således at der udbetales udbytte på 0,30 kr. pr. aktie svarende til samlet 462 mio. kr. og en pay-out ratio på 77 %. Det resterende overskud overføres til selskabets reserver.

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen i tiden indtil 30. april 2023 skal være bemyndiget til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en grænse på 10 % af aktiekapitalen, blev vedtaget.

Samtlige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg. Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen, Jan Skytte Pedersen, Per V. H. Frandsen, Boris Nørgaard Kjeldsen, Anette Eberhard, Karen Sofie Hansen-Hoeck, Pia Laub og Tina Schmidt Madsen blev genvalgt til bestyrelsen. Som suppleanter valgtes Gustav Garth-Grüner, Asger Bank Møller Christensen, Niels Kofoed, Jacob Lund og Jørn Pedersen.

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for selskabet.

Vederlagspolitik 2022 for Alm. Brand-koncernen samt Vederlagsrapport 2021 blev godkendt.

På et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som formand og Jan Skytte Pedersen som næstformand.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer

Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen

mobil nr. 20 25 54 69                mobil nr. 51 43 80 02

Presse:        

Pressechef

Maria Lindeberg

mobil nr. 24 99 84 55

Vedhæftet filEN
27/04/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on ALM. BRAND AS

 PRESS RELEASE

Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståen...

Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Rasmus Werner Nielsen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier. Se vedhæftede indberetn...

 PRESS RELEASE

Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives ...

Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties Alm. Brand – Report on trading in Alm. Brand A/S shares by executives and their related parties Pursuant to article 19 of the EU Regulation 596/2014 and according to a power of attorney given by Rasmus Werner Nielsen, Alm. Brand A/S is required to file information on trading in shares in Alm. Brand A/S or other securities related to these shares by executives and their related parties. Please see attached report. ContactPlease direct any questions regarding th...

 PRESS RELEASE

Alm. Brand – Tildeling af aktieløn  

Alm. Brand – Tildeling af aktieløn   Selskabsmeddelelse nr. 15/2022 Alm. Brand – Tildeling af aktieløn    I overensstemmelse med Vederlagspolitik for Alm. Brand-koncernen har Alm. Brand A/S med virkning fra 1. juli 2016 indgået aftale med direktionen samt med øvrige medlemmer af koncernens udvidede ledelsesgruppe, hvorefter op til 10 % af den faste løn anvises i aktier. Aktier tildeles to gange årligt, henholdsvis den 3. handelsdag i juni og den 3. handelsdag i december. Værdien af de tildelte aktier er opgjort som et simpelt gennemsnit af gennemsnitskurserne for én aktie på den første ...

 PRESS RELEASE

Alm. Brand – Award of share-based remuneration

Alm. Brand – Award of share-based remuneration Company announcement no. 15/2022 Alm. Brand – Award of share-based remuneration In accordance with the Alm. Brand Group’s remuneration policy Alm. Brand A/S, effective from 1 July 2016, has entered into an agreement with the Management Board and other members of the group’s extended management team under which up to 10% of the fixed salary may be allotted by way of shares. Shares are awarded twice annually, on the third trading day of June and the third trading day of December. The value of the awarded shares has been calculated as a simpl...

 PRESS RELEASE

Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståen...

Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier Alm. Brand - Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier I henhold til EU-forordning 596/2014 artikel 19 og i henhold til fuldmagt til at indberette handler for Rasmus Werner Nielsen skal Alm. Brand A/S hermed indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Alm. Brand A/S aktier eller andre værdipapirer, som er knyttet til disse aktier. Se vedhæftede indberetn...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch