CE Cortus Energy AB

Cortus Energy tar nästa steg i Höganäs och startar utprovningen av Milstolpe 3 (MS3)

Cortus Energy tar nästa steg i Höganäs och startar utprovningen av Milstolpe 3 (MS3)

Efter genomförda förbättringar av anläggningen startar vi en stegvis upptrappning av tiden för integrerad drift mot målet för MS3.

MS3 innebär integrerad drift i 7 dygn (168 h) utan avbrott och att producera trycksatt syngas i enlighet med kravbild från Höganäs Sweden AB.

Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 24h, 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott.

Med vänlig hälsning,

Håkan Sigfridsson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2021.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: 015 50, är bolagets Certified Adviser.

BilagaEN
13/10/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Cortus Energy AB

 PRESS RELEASE
CE Cortus Energy A... (Oil & Gas)

Cortus Energy passerar 24h körning i utprovningen av Milstolpe 3 (MS3)

Cortus Energy passerar 24h körning i utprovningen av Milstolpe 3 (MS3) Vi har nu tagit det första steget och passerat 24h integrerad körning med goda resultat. Körningen fortsätter mot målet för MS3. MS3 innebär integrerad drift i 7 dygn (168 h) utan avbrott och att producera trycksatt syngas i enlighet med kravbild från Höganäs Sweden AB. Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott. Med vänlig hälsning, Håkan Sigfridsson, VD För ytterligare information, vänligen kontakta:Håkan Sigfridsson, VDTel: +46 (0)8 588 866 30 Denna i...

 PRESS RELEASE
CE Cortus Energy A... (Oil & Gas)

Cortus Energy tar nästa steg i Höganäs och startar utprovningen av Mil...

Cortus Energy tar nästa steg i Höganäs och startar utprovningen av Milstolpe 3 (MS3) Efter genomförda förbättringar av anläggningen startar vi en stegvis upptrappning av tiden för integrerad drift mot målet för MS3. MS3 innebär integrerad drift i 7 dygn (168 h) utan avbrott och att producera trycksatt syngas i enlighet med kravbild från Höganäs Sweden AB. Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 24h, 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott. Med vänlig hälsning, Håkan Sigfridsson, VD För ytterligare information, vänligen kontakta:Håkan Sigfridsson, VDTel: +46 (0)...

 PRESS RELEASE
CE Cortus Energy A... (Oil & Gas)

Utfall för femte konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 ...

Utfall för femte konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, måndagen den 4 oktober 2021 Under perioden 24 september – 30 september 2021 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energy ABs (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,38 SEK. Av Bolagets utestående konvertibellån om 35 736 685,50 SEK har totalt ett nominellt belopp om 486 286,00 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 1,4 procent av det utestående konvert...

 PRESS RELEASE
CE Cortus Energy A... (Oil & Gas)

Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den femte konv...

Cortus Energy AB har fastställt konverteringskursen för den femte konverteringsperioden till 0,38 SEK och genomför omräkning av lägsta och högsta konverteringskurs för konvertibler av serie KV1 PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, torsdagen den 23 september 2021 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) emitterade under det andra och tredje kvartalet 2020 konvertibler i Bolaget av serie KV1 genom en företrädesemission och en riktad emission. Enligt konverteringsvillkoren ska konverteringskursen uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i ...

 PRESS RELEASE
CE Cortus Energy A... (Oil & Gas)

Cortus Energy: Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) o...

Cortus Energy: Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) och omvandling till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9 PRESSMEDDELANDE                                 Stockholm, den 4 augusti 2021 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats genomfört en övertecknad företrädesemission av units om cirka 64,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är fredagen den 6 augusti 2021. Avstämningsdag för omvandlingen är den 10 augusti 2021, varefter BTU kommer a...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch