DAB Danske Andelskassers Bank

Finanskalender for 2022

Finanskalender for 2022

Selskabsmeddelelse nr. 76/2021 | 25. november 2021

Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for 2022 er som følger:

Offentliggørelse af årsrapport for 202124. februar 2022
Ordinær generalforsamling1 26. april 2022
Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 202224. maj 2022
Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 202225. august 2022
Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 202224. november 2022

Ad. 1:

Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 15. marts 2022 til bestyrelsen på adressen: Danske Andelskassers Bank A/S, Att.: Direktionssekretariatet, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Danske Andelskassers Bank afholder herudover aktionærmøder for bankens seks aktionærkredse i perioden 15.-24. marts 2022, hvor der blandt andet sker valg af aktionærråd for hver aktionærkreds. Indstilling af kandidater til aktionærråd skal i henhold til vedtægternes § 8 ske senest den 15. januar 2022 til bankens direktionssekretariat på adressen Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Bankdirektør Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail

Vedhæftet filEN
25/11/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Danske Andelskassers Bank

 PRESS RELEASE

Indberetningspligtige transaktioner med Danske Andelskassers Bank A/S ...

Indberetningspligtige transaktioner med Danske Andelskassers Bank A/S aktier Selskabsmeddelelse nr. 79/2021 | 2. december 2021 Danske Andelskassers Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Danske Andelskassers Bank A/S aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19. For yderligere detaljer henvises til vedhæftet skema hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til skal indberettes og offentliggøres. Med venlig hilsen Jan Pedersen Adm. direktør Yderligere information Ønskes y...

 PRESS RELEASE

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge ...

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S – transaktioner i uge 47 Selskabsmeddelelse nr. 78/2021 | 29. november 2021 Den 1. januar 2021 iværksatte Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30. december 2021. I denne periode vil Banken opkøbe aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 27. oktober 2020. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissio...

 PRESS RELEASE

Ekstraordinært udbytte i Danske Andelskassers Bank

Ekstraordinært udbytte i Danske Andelskassers Bank Selskabsmeddelelse nr. 77/2021 | 25. november 2021 Danske Andelskassers Banks bestyrelse har den 25. november 2021 udnyttet generalforsamlingens bemyndigelse til at udbetale ekstraordinært udbytte med 0,14 kr. pr. aktie Udbyttet fragår Danske Andelskassers Bank aktien den 26. november 2021, daudbyttebetalingen vil ske den 30. november 2021 KontaktinformationFor spørgsmål til denne meddelelse kan Bankdirektør Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Finanskalender for 2022

Finanskalender for 2022 Selskabsmeddelelse nr. 76/2021 | 25. november 2021 Finanskalenderen for Danske Andelskassers Bank A/S for 2022 er som følger: Offentliggørelse af årsrapport for 202124. februar 2022Ordinær generalforsamling1 26. april 2022Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 202224. maj 2022Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 202225. august 2022Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 202224. november 2022 Ad. 1: Forslag fra aktionærer skal i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 være indsendt skriftligt senest den 15. marts 2022 til bestyrelsen ...

 PRESS RELEASE

Meget tilfredsstillende resultat på 151,2 mio. kr. før skat i 1.-3. kv...

Meget tilfredsstillende resultat på 151,2 mio. kr. før skat i 1.-3. kvartal 2021 og udbetaling af ekstraordinært udbytte for 2020 Selskabsmeddelelse nr. 75/2021 | 25. november 2021 Danske Andelskassers Bank leverer et overskud før skat på 151,2 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2021, hvilket forrenter egenkapitalen med 9,8 % p.a. Resultat er meget tilfredsstillende og ser man bort fra salget af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE i 3. kvartal 2019, er der tale om det bedste resultat siden børsnoteringen i 2011. På baggrund af den positive udvikling i bankens result...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch