DFDS DFDS A/S

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

SELSKABSMEDDELELSE nr. 16 - 22. marts 2023
 

DFDS A/S afholdt tidligere i dag selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapporten for 2022 blev godkendt og decharge besluttet for direktion og bestyrelse.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud blev godkendt, herunder en beslutning om at betale et udbytte på

DKK 5,00 pr. aktie.

Vederlagsrapporten for 2022 blev vedtaget.

Claus V. Hemmingsen, Klaus Nyborg, Minna Aila, Jill Lauritzen Melby, Anders Götzsche og Dirk Reich blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Bestyrelsens forslag blev alle vedtaget, som foreslået i indkaldelsen:

  • Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier.

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev Claus V. Hemmingsen valgt som formand og Klaus Nyborg blev valgt som næstformand.

Der fremkom ikke andre væsentlige oplysninger på generalforsamlingen.Kontakt

Torben Carlsen, CEO

Karina Deacon, CFO

Søren Brøndholt Nielsen, IR

CommunicationsOm DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 27 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner af passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 11.500 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

 

Vedhæftet filEN
22/03/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on DFDS A/S

 PRESS RELEASE

DFDS omlægger ruter og sænker farten for at beskytte kaskelothvaler i ...

DFDS omlægger ruter og sænker farten for at beskytte kaskelothvaler i det sydlige Grækenland I tæt samarbejde med en række NGO’er har DFDS taget væsentlige skridt for at beskytte havlivet i Middelhavet i Den Hellenske Grav i det sydlige Grækenland, et kritisk habitat for truede kaskelothvaler. Initiativerne skal mindske risikoen for kollisioner mellem skibe og hvaler. Ændringerne består af: Rutejusteringer: DFDS har justeret sine skibsruter for at undgå højrisikoområder kendt for hyppige observationer af kaskelothvaler.Lavere fart: DFDS har begrænset skibenes hastighed i disse højrisi...

 PRESS RELEASE

DFDS launches new Initiative to Protect Sperm Whales in Southern Greec...

DFDS launches new Initiative to Protect Sperm Whales in Southern Greece At DFDS, our awareness of how our ferry and logistics activities impact biodiversity is growing. We are taking essential steps to protect marine life in the Mediterranean around the Southern part of Greece, a critical habitat for endangered sperm whales. Sofie Lindegaard, Head of Group Sustainability, explains, "Our responsibility to the marine life in the waters we operate is crucial. We want to ensure that our operations respect the different ecosystems." "Working closely with NGOs is an invaluable way to get in...

 PRESS RELEASE

APRIL MÆNGDER: PASSAGERVÆKST FORSATTE, VIGENDE FRAGT

APRIL MÆNGDER: PASSAGERVÆKST FORSATTE, VIGENDE FRAGT INVESTOR NEWS nr. 21 - 11. maj 2023  Færge – fragt: De samlede mængder i april 2023 var 18,7% lavere end i 2022. Mængderne var 7,7% lavere end i 2022 justeret for Channel, idet sidstnævnte er påvirket af en nedgang i markedet og overkapacitet. North Seas mængder var lavere sidste år på grund af en nedgang mellem hovedsageligt Holland og Storbritannien efter et fortsat fald i den kontinentale grøntsags- og frugteksport til Storbritannien. Mediterraneans mængder var lige under sidste år justeret for ruteændringer på grund af flaskehalse...

 PRESS RELEASE

APRIL VOLUMES: PASSENGER GROWTH CONTINUES, SLOWDOWN IN FREIGHT

APRIL VOLUMES: PASSENGER GROWTH CONTINUES, SLOWDOWN IN FREIGHT INVESTOR NEWS no. 21 - 11 May 2023  Ferry – freight: Total volumes in April 2023 were 18.7% below 2022. Volumes were 7.7% below 2022 adjusted for Channel that is impacted by a general market decrease and overcapacity. North Sea volumes were below last year due to lower volumes between mainly the Netherlands and the UK following a continued drop in Continental vegetable and fruit export to the UK. Mediterranean volumes were just below last year adjusted for route changes due to congestion in the port of Mersin following the e...

 PRESS RELEASE

APRIL VOLUMES: PASSENGER GROWTH CONTINUES, SLOWDOWN IN FREIGHT

APRIL VOLUMES: PASSENGER GROWTH CONTINUES, SLOWDOWN IN FREIGHT INVESTOR NEWS no. 21 - 11 May 2023  Ferry – freight: Total volumes in April 2023 were 18.7% below 2022. Volumes were 7.7% below 2022 adjusted for Channel that is impacted by a general market decrease and overcapacity. North Sea volumes were below last year due to lower volumes between mainly the Netherlands and the UK following a continued drop in Continental vegetable and fruit export to the UK. Mediterranean volumes were just below last year adjusted for route changes due to congestion in the port of Mersin following the e...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch