EFT1T EfTEN Real Estate Fund III AS

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2023

EfTEN Real Estate Fund AS´i konsolideeritud üüritulu oli veebruaris kokku 2 495 tuhat eurot, s.o sama, mis jaanuaris. Fondi konsolideeritud puhas üüritulu (NOI) oli veebruaris 2 428 tuhat eurot, s.o 7 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi EBITDA oli veebruaris kokku 2 169 tuhat eurot, s.o peamiselt võrdlusperioodi auditikuludega 33 tuhat eurot rohkem kui kuu varem.

Fondi konsolideeritud raha jääk oli 28.02.2023 seisuga 24 472 tuhat eurot ning raha jääk suurenes veebruaris 578 tuhande euro võrra. Veebruaris tegi fond investeeringuid olemasolevatesse kinnistutesse kokku 445 tuhande euro ulatuses, millest 84 tuhat kaeti pangalaenuga. 

Selle aasta kahe kuuga on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 4,99 miljonit eurot (2022: 2,2 miljonit eurot) ning EBITDA-d 4,3 miljonit eurot (2022: 1,9 miljonit eurot). Nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis on fondi bilansis olnud vähemalt kahel järjestikusel aastal (Like-for-like), on EBITDA võrreldes eelmise aastaga suurenenud 3,1%.

EfTEN Real Estate Fund AS on selle aasta kahe kuuga teeninud 2,0 miljonit eurot (2022 2 kuud: 1,0 miljon eurot) korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus intressikulu miinus laenumaksed miinus Leedu ettevõtete tulumaksukulu). Sealhulgas on võrreldavatel alustel arvestatud korrigeeritud rahavoog selle aasta esimesel kahel kuul kokku 851 tuhat eurot, s.o 15% vähem kui eelmisel aastal samal ajal. Korrigeeritud rahavoog on vähenenud seoses EURIBORI kasvuga. 

Fondi kaalutud keskmine intressimäär oli veebruari lõpus 4,34%, s.o 1,9 korda kõrgem kui eelmise aasta suvel. Samas on fondi keskmine laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) ka veebruaris endiselt 2,0, s.t rahaline äritegevuse kasum ületab keskmiselt kaks korda laenuportfelli annuiteetmakseid. 

EfTEN Real Estate Fund AS puhasväärtus aktsia kohta (NRV) oli 28.02.2023 seisuga 21,5625 eurot ja EPRA NRV 22,2124 eurot. Nii NRV kui EPRA NRV suurenesid võrreldes jaanuariga tavapäraselt 0,7%. 

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail:

ManusEN
10/03/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on EfTEN Real Estate Fund III AS

 PRESS RELEASE

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 30.04.2023

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 30.04.2023 The consolidated rental income of EfTEN Real Estate Fund AS was 2,542 thousand euros in April, i.e. 29 thousand euros more than in March. Rental income increased due to rent indexation in three Latvian investment properties (by 8%-21%. The fund's consolidated EBITDA was 2,181 thousand euros in April, i.e. 33 thousand euros more than in March. Interest expenses increased to 629 thousand euros in April (by 63 thousand euros). The higher than usual increase in interest expenses was related to the termination of the interest ra...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2023 EfTEN Real Estate Fund AS'i konsolideeritud üüritulu oli aprillis kokku 2 542 tuhat eurot, s.o 29 tuhat eurot rohkem kui märtsis. Üüritulu kasvas seoses üüri indekseerimistega kolmes Läti kinnisvarainvesteeringus 8%-21%. Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 2 181 tuhat eurot, s.o 33 tuhat eurot rohkem kui märtsis.  Intressikulud kasvasid aprillis 629 tuhande euroni (63 tuhande euro võrra). Intressikulude tavapäraselt suurem kasv oli seotud intressiswapi lepingu lõppemisega Saules Miestas kaubanduskeskust omavas...

Eften Real Estate Fund III AS: 1 director

A director at Eften Real Estate Fund III AS bought 15,000 shares at 21.300EUR and the significance rating of the trade was 56/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last t...

 PRESS RELEASE

Annual report 2002 of the EfTEN Real Estate Fund AS management company

Annual report 2002 of the EfTEN Real Estate Fund AS management company The shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS management company, EfTEN Capital AS, have approved the management company's 2022 financial year report, which is available together with the auditor's report on the management company's website Viljar ArakasChairman of the Management BoardTel 655 9515 Email:

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja majandusaasta aruanne 2022

EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja majandusaasta aruanne 2022 EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja, EfTEN Capital AS-i, aktsionärid on kinnitanud fondivalitseja 2022. majandusaasta aruande, mis on koos audiitori aruandega kättesaadav fondivalitseja veebilehel Viljar ArakasJuhatuse esimeesTel 655 9515E-post:     

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch