KIT Kitron ASA

KIT – KORREKSJON: Nøkkelinformasjon knyttet til foreslått kontantutbytte for Kitron ASA

KIT – KORREKSJON: Nøkkelinformasjon knyttet til foreslått kontantutbytte for Kitron ASA

Dette er en korreksjon av meldingen publisert 13. februar. Datoer er endret.* Utbyttebeløp: NOK 0,50 per aksje

* Annonsert valuta: NOK

* Siste dag inklusive: 23. april 2020

* Ex-dato: 24. april 2020

* Record date (eierregistreringsdato): 27. april 2020

* Betalingsdato: På eller rundt 5. mai 2020

* Vedtaksdato: 23. april 2020Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Oslo Børs løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

 

EN
14/02/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Kitron ASA

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch