Kopparberg Mineral AB

Kopparberg Mineral is an exploration company focused on base and precious metals. Co.'s objective is to resume mining operations in the Ludvika mines in southern Dalarna and expand the mineral resources, which is done mainly through continued exploration in the Vasman field.
 • TickerKMIN B
 • ISINSE0001915190
 • ExchangeNasdaq Nordic Stockholm
 • SectorMining
 • CountrySweden
 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) Extrastämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, uta...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 14 October 2021 at 15:00 held an extraordinary general meeting by way of postal voting. Resolutions The resolutions made are presented below. All resolutions were made unanimously. Changes to the composition of the board of directors (items 6-8 on the agenda) The extraordinary general meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the number of board of directors shall be seven, without deputies. The extraordin...

Adrian Gilani ... (+2)
 • Adrian Gilani
 • Olof Cederholm
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Copperstone Resources - Digging into the new Viscaria figures

Expansion of the Viscaria project announced Viscaria estimates revised – mainly affecting ’24e onwards New fair value range of SEK 1.1-2.4 (0.7-2.2) per share

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skr...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (p...

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 14 October 2021. As a precautionary measure due to the covid-19 pandemic and in consideration of our shareholders and employees, the board of directors of Copperstone has decided that the meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, proxies or third parties, and that shareholders shall be able to exercise their voting rights only by postal voting...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) Extrastämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, uta...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 14 October 2021 at 15:00 held an extraordinary general meeting by way of postal voting. Resolutions The resolutions made are presented below. All resolutions were made unanimously. Changes to the composition of the board of directors (items 6-8 on the agenda) The extraordinary general meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the number of board of directors shall be seven, without deputies. The extraordin...

Adrian Gilani ... (+2)
 • Adrian Gilani
 • Olof Cederholm
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Copperstone Resources - Digging into the new Viscaria figures

Expansion of the Viscaria project announced Viscaria estimates revised – mainly affecting ’24e onwards New fair value range of SEK 1.1-2.4 (0.7-2.2) per share

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skr...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (p...

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 14 October 2021. As a precautionary measure due to the covid-19 pandemic and in consideration of our shareholders and employees, the board of directors of Copperstone has decided that the meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, proxies or third parties, and that shareholders shall be able to exercise their voting rights only by postal voting...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) Extrastämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, uta...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 14 October 2021 at 15:00 held an extraordinary general meeting by way of postal voting. Resolutions The resolutions made are presented below. All resolutions were made unanimously. Changes to the composition of the board of directors (items 6-8 on the agenda) The extraordinary general meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the number of board of directors shall be seven, without deputies. The extraordin...

Adrian Gilani ... (+2)
 • Adrian Gilani
 • Olof Cederholm
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Copperstone Resources - Digging into the new Viscaria figures

Expansion of the Viscaria project announced Viscaria estimates revised – mainly affecting ’24e onwards New fair value range of SEK 1.1-2.4 (0.7-2.2) per share

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skr...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (p...

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 14 October 2021. As a precautionary measure due to the covid-19 pandemic and in consideration of our shareholders and employees, the board of directors of Copperstone has decided that the meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, proxies or third parties, and that shareholders shall be able to exercise their voting rights only by postal voting...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ)

Extra bolagsstämma i Copperstone Resources AB (Publ) Stockholm den 14 oktober 2021 PRESSMEDDELANDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I COPPERSTONE RESOURCES AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) har idag den 14 oktober 2021 kl. 15.00 avhållit en extra bolagsstämma genom poströstning. Beslut Nedan framgår de beslut som fattades av stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Förändring i styrelsens sammansättning (punkterna 6–8 på dagordningen) Extrastämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skulle ha sju styrelseledamöter, uta...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL)

Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (PUBL) Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” or the ”Company”) today 14 October 2021 at 15:00 held an extraordinary general meeting by way of postal voting. Resolutions The resolutions made are presented below. All resolutions were made unanimously. Changes to the composition of the board of directors (items 6-8 on the agenda) The extraordinary general meeting resolved, in accordance with the proposal of the nomination committee, that the number of board of directors shall be seven, without deputies. The extraordin...

Adrian Gilani ... (+2)
 • Adrian Gilani
 • Olof Cederholm
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Copperstone Resources - Digging into the new Viscaria figures

Expansion of the Viscaria project announced Viscaria estimates revised – mainly affecting ’24e onwards New fair value range of SEK 1.1-2.4 (0.7-2.2) per share

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ)

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Copperstone Resources AB (publ) Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) (”Copperstone” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 oktober 2021. Som en försiktighetsåtgärd med anledning av covid-19-pandemin och med hänsyn till våra aktieägare och medarbetare, har Copperstones styrelse beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning på förhand. Aktieägarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor skr...

 PRESS RELEASE
KMIN B Kopparberg Mine... (Basic Resources)

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (p...

Notice of Extraordinary General Meeting in Copperstone Resources AB (publ) The shareholders of Copperstone Resources AB (publ) (“Copperstone” or the “Company”) are hereby summoned to an extraordinary general meeting on 14 October 2021. As a precautionary measure due to the covid-19 pandemic and in consideration of our shareholders and employees, the board of directors of Copperstone has decided that the meeting shall be conducted without the physical presence of shareholders, proxies or third parties, and that shareholders shall be able to exercise their voting rights only by postal voting...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch