LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 1, 2021/22

Meddelelse nr. 1, 2021/22

 

 

 

        

13. september 2021

Meddelelse nr. 1, 2021/22                

 

 

 

Investeringsselskabet Luxor A/S – Mulig merværdi på ejendomsportefølje som følge af modtaget købstilbud

Investeringsselskabet Luxor A/S har modtaget en henvendelse om køb af investeringsejendom beliggende Naverland 3-5, 2600 Glostrup – matr. nr. 7g og 8g Herstedøster By, Herstedøster

med henblik på projektudvikling til boliger.

Henvendelsen tager udgangspunkt i en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en eventuel handel vil kunne gennemføres. Opfyldelsen af de opstillede betingelser er alle forhold, som ligger uden for Selskabets indflydelse og mulighed for at kunne påvirke.

Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke indledt realitetsforhandlinger med tilbudsgiver, men vil undersøge, hvilke muligheder den pågældende ejendom repræsenterer i forhold til projektudvikling.

Henvendelsen indikerer under de givne forudsætninger en merværdi på op imod kr. 40 mio. i forhold til ejendomsporteføljens indregnede værdi pr. 30. juni 2021.

Det modtagne tilbud vil ikke få indflydelse på den pågældende ejendoms nuværende værdiansættelse som følge af den usikkerhed, der ligger i de betingelser, der skal opfyldes.

Yderligere information vil blive offentliggjort, når der foreligger en konkret afklaring.

Henvendelse vedrørende nærværende meddelelse kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Luxor A/S

 

 

Jannik Rolf Larsen

Direktør

 

 

 

Vedhæftet filEN
13/10/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Luxor B

 PRESS RELEASE
LUXOR B LUXOR B (Financial Services)

Meddelelse nr. 1, 2021/22 korrektion

Meddelelse nr. 1, 2021/22 korrektion                13. oktober 2021 Meddelelse nr. 1, 2021/22                     Denne korrektion fremsendes, da den oprindelige meddelelse ved en fejl var dateret 13. september 2021, hvilket retteligt skulle have været den 13. oktober 2021. Investeringsselskabet Luxor A/S – Mulig merværdi på ejendomsportefølje som følge af modtaget købstilbud Investeringsselskabet Luxor A/S har modtaget en henvendelse om køb af investeringsejendom beliggende Naverland 3-5, 2600 Glostrup – matr. nr. 7g og 8g Herstedøster By, Herstedøster med henblik på projektud...

 PRESS RELEASE
LUXOR B LUXOR B (Financial Services)

Meddelelse nr. 1, 2021/22

Meddelelse nr. 1, 2021/22                13. september 2021 Meddelelse nr. 1, 2021/22                       Investeringsselskabet Luxor A/S – Mulig merværdi på ejendomsportefølje som følge af modtaget købstilbud Investeringsselskabet Luxor A/S har modtaget en henvendelse om køb af investeringsejendom beliggende Naverland 3-5, 2600 Glostrup – matr. nr. 7g og 8g Herstedøster By, Herstedøster med henblik på projektudvikling til boliger. Henvendelsen tager udgangspunkt i en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en eventuel handel vil kunne gennemføres. Opfyldelsen af de o...

 PRESS RELEASE
LUXOR B LUXOR B (Financial Services)

Meddelelse nr. 11, 2020/21

Meddelelse nr. 11, 2020/21  Finanskalender 2021/22         21. september 2021 Meddelelse nr. 11, 2020/21                  Vedr.:        Finanskalender for regnskabsåret 2021/22.   Torsdag        den 16.12.2021        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2020 - 30/9 2021. Mandag        den 31.01.2022        Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S kl. 15.00 Torsdag        den 24.02.2022        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2021 - 31/12 2021. Tirsdag        den 24.05.2022        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2021 - 31/3 2022. Tirsdag        de...

 PRESS RELEASE
LUXOR B LUXOR B (Financial Services)

Meddelelse nr. 6, 2020/21

Meddelelse nr. 6, 2020/21 Delårsrapport1. oktober - 31. december 2020. Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2020. 1. kvartal 2020/21: Basisindtjeningen er kr. 13,6 mio. (kr. 11,7 mio.).  Koncernens resultat før skat er kr. 13,9 mio. (kr. 17,9 mio.).                        Delårets resultat før skat er kr. 0,3 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter kr. 0,9 mio.regulering til dagsværdi af finansielle aktiver kr. -0,6 mi...

 PRESS RELEASE
LUXOR B LUXOR B (Financial Services)

Announcement no. 2 2020/21

Announcement no. 2 2020/21 Annual report 2019/2016 December 2020Announcement no. 2 2020/21 The Board of Directors of Investeringsselskabet Luxor A/S has today considered and approved the Company’s Annual Report for 2019/20. The Annual Report: ·The Group’s core earnings for 2019/20 amounted to DKK 42.4 million (DKK 29.0 million), which was in line with the most recent profit guidance set out in company announcement no. 1, 2020/21 of 10 November 2020.  Core earnings are calculated as profit for the year before tax adjusted for fair value adjustments of financial assets, interest rate swap...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch