LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 1 2022/23

Meddelelse nr. 1 2022/23

Justeringsmeddelelse – Årsrapport 2021/22.

Opjustering af basisindtjening og forventning til resultat før skat for regnskabsåret 2021/22

samt forventning til niveau for basisindtjening for regnskabsåret 2022/23.

Vedhæftet filEN
14/11/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Luxor B

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2022/23

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2022/23 Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 26. januar 2023 Det skal herved meddeles, at: selskabets reviderede årsrapport blev godkendtder blev meddelt decharge til direktion og bestyrelseforslag fra bestyrelsen: honorar til bestyrelsen blev vedtagetvederlagsrapporten blev vedtaget udbetaling af et udbytte på kr. 50,0 mio. svarende til kr. 50 pr. aktie blev vedtaget bestyrelsen blev genvalgtDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisorbemyndigelse til dirigent blev vedtaget. Vedhæftet fil ...

 PRESS RELEASE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. januar 2023 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S til afholdelse Torsdag den 26. januar 2023 kl. 15.00Hotel Kong Arthur – Nørre Søgade 11, 1370 København K Vedhæftede filer

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 2 2022/23

Meddelelse nr. 2 2022/23 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2021/22. Årsrapporten: Koncernens basisindtjening for 2021/22 er kr. 52,4 mio. (kr. 57,6 mio.), hvilket er på niveau med den seneste udmelding om en basisindtjening i niveauet kr. 52 mio. i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022. Basisindtjeningen er opgjort som årets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på finansielle aktiver, renteswaps og realkreditlån. Koncernens resultat før skat er kr. 137,7 mio. (kr. 77,0 mio.), og efter s...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 1 2022/23

Meddelelse nr. 1 2022/23 Justeringsmeddelelse – Årsrapport 2021/22. Opjustering af basisindtjening og forventning til resultat før skat for regnskabsåret 2021/22 samt forventning til niveau for basisindtjening for regnskabsåret 2022/23. Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 13, 2021/22

Meddelelse nr. 13, 2021/22 Finanskalender for regnskabsåret 2022/23 Torsdag        den 15.12.2022        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2021 - 30/9 2022Torsdag        den 26.01.2023        Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S kl. 15.00Fredag        den 24.02.2023        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 31/12 2022Tirsdag        den 30.05.2023        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 31/3 2023Torsdag        den 24.08.2023        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 30/6 2023Fredag        den 15.12.2023        Regnskabsmeddelelse fo...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch