LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 2 2022/23

Meddelelse nr. 2 2022/23

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2021/22.

Årsrapporten:

 • Koncernens basisindtjening for 2021/22 er kr. 52,4 mio. (kr. 57,6 mio.), hvilket er på niveau med den seneste udmelding om en basisindtjening i niveauet kr. 52 mio. i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022.



Basisindtjeningen er opgjort som årets resultat før skat reguleret for dagsværdireguleringer på finansielle aktiver, renteswaps og realkreditlån.

 • Koncernens resultat før skat er kr. 137,7 mio. (kr. 77,0 mio.), og efter skat er koncernens resultat



kr. 107,8 mio. (kr. 59,4 mio.), hvilket er på niveau med det oplyste i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022.

Koncernens resultat før skat er kr. 85,3 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket primært skyldes:

 • kr. -26,1 mio. fra dagsværdireguleringer af pantebreve primært som følge af, at den effektive rente til værdiansættelse af de fastforrentede pantebreve er justeret fra 8,25% til 9,00%
 • kr. 55,7 mio. fra dagsværdireguleringer af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger til optagelse af realkreditlån
 • kr. 55,3 mio. fra dagsværdireguleringer af koncernens investeringsejendomme



Årets basisindtjening og resultat har ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19 eller krigen i Ukraine.

Udbytte:

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på kr. 50,0 mio. (kr. 50,0 mio.) svarende til kr. 50 (kr. 50) pr. aktie. Hvilket svarer til en udbytteprocent på 5,7 (8,9).



Regnskabsårets 4. kvartal 2022:

 • Basisindtjeningen for kvartalet er kr. 12,1 mio. (kr. 13,7 mio.)
 • Koncernens resultat før skat er kr. 3,8 mio. (kr. 18,9 mio.).

Kvartalets resultat før skat er kr. 8,3 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

 • kr. -25,5 mio. fra dagsværdireguleringer af pantebreve primært som følge af, at den effektive rente til værdiansættelse af de fastforrentede pantebreve er justeret fra 8,25% til 9,00%
 • kr. 16,3 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter
 • kr. 0,9 mio. fra dagsværdiregulering af investeringsejendomme



Forventet basisindtjening for 2022/23:

 • For det kommende regnskabsår 2022/23 forventes en basisindtjening i niveauet kr. 38 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 1, 2022/23 af 14. november 2022.



Reduktionen i den forventede basisindtjening i forhold til regnskabsåret 2021/22 skyldes primært en forventning om lavere kursavancer og en negativ udvikling i nettotab/-gevinst på pantebreve under hensyntagen til forventningerne til den nuværende makroøkonomiske udvikling, samt en forventning om lavere nettolejeindtægter fra koncernens ejendomsportefølje.

 • Dagsværdiregulering af renteswaps indgår ikke i basisindtjeningen og ville pr. 8. december 2022 påvirke koncernens resultat før skat med kr. -7,4 mio.



Eventuelle henvendelser vedrørende årsrapporten kan rettes til Jannik Rolf Larsen, CEO

(tel: ).

Vedhæftede filer



EN
15/12/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Luxor B

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 6, 2022/23

Meddelelse nr. 6, 2022/23 HalvårsrapportPr. 31. marts 2023 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapporten pr. 31. marts 2023. 2. kvartal 2022/23: Basisindtjeningen er kr. 12,2 mio. (kr. 13,6 mio.).Koncernens resultat før skat er kr. 12,1 mio. (kr. 35,3 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 0,1 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: kr. -2,9 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter.kr. 2,8 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. Halvåret 2022/23: Basisindtjeningen er kr. 21,7 mio. (...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 5, 2022/23

Meddelelse nr. 5, 2022/23 Investeringsselskabet Luxor A/S – Opfølgning vedr. betinget købsaftale på ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 4, 2022/23

Meddelelse nr. 4, 2022/23 Delårsrapport1. oktober - 31. december 2022 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2022. 1. kvartal 2022/23: Basisindtjeningen er kr. 9,5 mio. (kr. 13,7 mio.).Koncernens resultat før skat er kr. 8,2 mio. (kr. 22,6 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 1,3 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: kr. -2,1 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger til optagelse af realkreditlånkr. 0,8 mio. fra dagsværdiregulering...

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2022/23

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2022/23 Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 26. januar 2023 Det skal herved meddeles, at: selskabets reviderede årsrapport blev godkendtder blev meddelt decharge til direktion og bestyrelseforslag fra bestyrelsen: honorar til bestyrelsen blev vedtagetvederlagsrapporten blev vedtaget udbetaling af et udbytte på kr. 50,0 mio. svarende til kr. 50 pr. aktie blev vedtaget bestyrelsen blev genvalgtDeloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisorbemyndigelse til dirigent blev vedtaget. Vedhæftet fil ...

 PRESS RELEASE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. januar 2023 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S til afholdelse Torsdag den 26. januar 2023 kl. 15.00Hotel Kong Arthur – Nørre Søgade 11, 1370 København K Vedhæftede filer

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch