LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 4, 2022/23

Meddelelse nr. 4, 2022/23

Delårsrapport

1. oktober - 31. december 2022

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2022.

1. kvartal 2022/23:

  • Basisindtjeningen er kr. 9,5 mio. (kr. 13,7 mio.).
  • Koncernens resultat før skat er kr. 8,2 mio. (kr. 22,6 mio.).

Kvartalets resultat før skat er kr. 1,3 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

  • kr. -2,1 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger til optagelse af realkreditlån
  • kr. 0,8 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver.

Forventet basisindtjening 2022/23:

  • For regnskabsåret 2022/23 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 38 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 2 af 15. december 2022.  • Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen og vil frem til 15. februar 2023 påvirke årets resultat før skat med kr. -3,0 mio. Beløbet er fordelt med:    • kr. -1,3 mio. for første kvartal, jf. ovenstående
    • kr. -1,7 mio., der vedrører dagsværdiregulering af obligationer, renteswaps og gæld til kreditinstitutter i perioden 1. januar - 15. februar 2023.Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen

(tlf. 3332 5015).Vedhæftet filEN
24/02/2023

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Luxor B

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 7, 2023/24

Selskabsmeddelelse nr. 7, 2023/24 Investeringsselskabet Luxor A/S Salg af ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup og opjustering af basisindtjeningen Betingelserne i aftale om salg af ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup, som selskabet indgik den 10. februar 2022, jf. meddelelse nr. 7 2021/22, er blevet opfyldt, og aftalen om salget af ejendommen er nu endelig. Aftalen var betinget af, at der blev vedtaget en endelig og upåanket lokalplan, der opfyldte de mellem parterne aftalte kriterier for opnåelse af en bebyggelsesprocent til boligformål. Med henvisning til meddelelse nr. 5 2023/...

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 6, 2023/24

Selskabsmeddelelse nr. 6, 2023/24 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapport pr. 31. marts 2024. 2. kvartal 2023/24: Basisindtjeningen er kr. 10,0 mio. (kr. 12,2 mio.). Resultat før skat er kr. 14,1 mio. (kr. 12,1 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 4,1 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:kr. 2,5 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. kr. 1,6 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter. Halvåret 2023/24: Basisindtjeningen er kr. 21,9 mio. (kr. 21,7 mio.). Koncernens result...

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 5, 2023/24

Selskabsmeddelelse nr. 5, 2023/24 Investeringsselskabet Luxor A/S – Opfølgning vedr. betinget købsaftale på ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup Selskabet indgik den 10. februar 2022, jf. meddelelse nr. 7 2021/22, en betinget aftale om salg af ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup. Aftalen er betinget af, at der vedtages en endelig og upåanket lokalplan, der opfylder de mellem parterne aftalte kriterier for opnåelse af en bebyggelsesprocent til boligformål. Kommunalbestyrelsen har på møde den 14. maj 2024 vedtaget en rammelokalplan, de...

 PRESS RELEASE

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2023/24

Selskabsmeddelelse nr. 3, 2023/24  Forløb af selskabets ordinære generalforsamling den 29. januar 2024 Det skal herved meddeles, at: selskabets reviderede årsrapport blev godkendtder blev meddelt decharge til direktion og bestyrelseforslag fra bestyrelsen:honorar til bestyrelsen blev vedtagetvederlagsrapporten blev vedtagetudbetaling af et udbytte på kr. 50,0 mio. svarende til kr. 50 pr. aktie blev vedtagetTil bestyrelsen blev Steffen Heegaard og Michael Hedegaard Lyng genvalgt og Jens Peter     Leschly Neergaard blev valgt om nyt bestyrelsesmedlem Bestyrelsen konstituerede sig med Steff...

 PRESS RELEASE

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. januar 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29. januar 2024 Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/Stil afholdelse Mandag den 29. januar 2024 kl. 16.00 Hotel Kong Arthur – Nørre Søgade 11, 1370 København K Vedhæftede filer

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch