LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 8, 2021/22

Meddelelse nr. 8, 2021/22

Delårsrapport

1. oktober - 31. december 2021

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2021.

1. kvartal 2021/22:

  • Basisindtjeningen er kr. 13,7 mio. (kr. 13,6 mio.).  • Koncernens resultat før skat er kr. 22,6 mio. (kr. 13,9 mio.).Delårets resultat før skat er kr. 8,9 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

  • regulering til dagsværdi af investeringsejendomme, kr. 7,3 mio.
  • regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån, kr. 1,8 mio.
  • regulering til dagsværdi af finansielle aktiver, kr. -0,2 mio.Delårets basisindtjening og resultat har ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19.

Forventet basisindtjening 2021/22:

  • For regnskabsåret 2021/22 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 42 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 4 af 16. december 2021.  • Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen, og den vil frem til 17. februar 2022 påvirke årets resultat før skat med kr. 19,2 mio. Beløbet er fordelt med kr. 8,9 mio. for delåret, jf. ovenstående, og kr. 10,3 mio., der vedrører dagsværdiregulering af renteswaps i perioden 1. januar - 16. februar 2022.Selskabet er i et vist omfang afhængig af samfundspåvirkningen fra Covid-19 og foretager løbende vurdering af, om der skal foretages justeringer på baggrund heraf.

Øvrige væsentlige begivenheder i kvartalet:

Med henvisning til meddelelse nr. 7, 2021/22 af 10. februar 2022 har Selskabet indgået en betinget aftale om salg af investeringsejendommen beliggende Naverland 3-5, 2600 Glostrup.

Opfyldes alle betingelserne i den betingede købsaftale, kan dagsværdien af Selskabets ejendomsportefølje forøges med op imod kr. 72,7 mio. i forhold til den indregnede dagsværdi pr. 31. december 2021.

I det omfang der foreligger betingelser i købsaftalen, der ikke kan opfyldes, kan det resultere i enten en lavere salgssum for ejendommen og/eller en ophævelse af købsaftalen. For supplerende information henvises til side 6 i nærværende meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen

(tlf. 3332 5015).

Vedhæftet filEN
24/02/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Luxor B

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 13, 2021/22

Meddelelse nr. 13, 2021/22 Finanskalender for regnskabsåret 2022/23 Torsdag        den 15.12.2022        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2021 - 30/9 2022Torsdag        den 26.01.2023        Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S kl. 15.00Fredag        den 24.02.2023        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 31/12 2022Tirsdag        den 30.05.2023        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 31/3 2023Torsdag        den 24.08.2023        Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 30/6 2023Fredag        den 15.12.2023        Regnskabsmeddelelse fo...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 11, 2021/22

Meddelelse nr. 11, 2021/22 Opjustering af forventning til basisindtjening for regnskabsåret 2021/22 Forventning til basisindtjening I halvårsrapporten for regnskabsårets første seks måneder frem til 31. marts 2022 i meddelelse nr. 10 af 24. maj 2022 blev det oplyst: ”For regnskabsåret 2021/22 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 42 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 9 af 1. maj 2022.” På baggrund af en foreløbig gennemgang af udkast til delårsrapport for perioden 1. oktober 2021 – 30. juni 2022 justeres den forv...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 10, 2021/22

Meddelelse nr. 10, 2021/22 HalvårsrapportPr. 31. marts 2022 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapporten pr. 31. marts 2022. 2. kvartal 2021/22: Basisindtjeningen er kr. 13,6 mio. (kr. 14,8 mio.).Koncernens resultat før skat er kr. 35,3 mio. (kr. 26,9 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 21,7 mio. højere end basisindtjeningen, primært som følge af regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter med kr. 21,4 mio. Halvåret 2021/22: Basisindtjeningen er kr. 27,3 mio. (kr. 28,4 mio.).Koncernens resultat før skat er kr. ...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 9, 2021/22

Meddelelse nr. 9, 2021/22 Investeringsselskabet Luxor A/S – Opfølgning til meddelelse nr. 7, 2021/22 af 10. februar 2022 vedr. betinget købsaftale på ejendommen Naverland 3-5, 2600 Glostrup. Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 8, 2021/22

Meddelelse nr. 8, 2021/22 Delårsrapport1. oktober - 31. december 2021 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2021. 1. kvartal 2021/22: Basisindtjeningen er kr. 13,7 mio. (kr. 13,6 mio.). Koncernens resultat før skat er kr. 22,6 mio. (kr. 13,9 mio.). Delårets resultat før skat er kr. 8,9 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: regulering til dagsværdi af investeringsejendomme, kr. 7,3 mio.regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger i forbindelse ...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch