LUXOR B Luxor B

Meddelelse nr. 8, 2021/22

Meddelelse nr. 8, 2021/22

Delårsrapport

1. oktober - 31. december 2021

Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober - 31. december 2021.

1. kvartal 2021/22:

  • Basisindtjeningen er kr. 13,7 mio. (kr. 13,6 mio.).  • Koncernens resultat før skat er kr. 22,6 mio. (kr. 13,9 mio.).Delårets resultat før skat er kr. 8,9 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes:

  • regulering til dagsværdi af investeringsejendomme, kr. 7,3 mio.
  • regulering til dagsværdi af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån, kr. 1,8 mio.
  • regulering til dagsværdi af finansielle aktiver, kr. -0,2 mio.Delårets basisindtjening og resultat har ikke været nævneværdigt påvirket af Covid-19.

Forventet basisindtjening 2021/22:

  • For regnskabsåret 2021/22 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 42 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 4 af 16. december 2021.  • Dagsværdiregulering af renteswaps og finansielle aktiver indgår ikke i basisindtjeningen, og den vil frem til 17. februar 2022 påvirke årets resultat før skat med kr. 19,2 mio. Beløbet er fordelt med kr. 8,9 mio. for delåret, jf. ovenstående, og kr. 10,3 mio., der vedrører dagsværdiregulering af renteswaps i perioden 1. januar - 16. februar 2022.Selskabet er i et vist omfang afhængig af samfundspåvirkningen fra Covid-19 og foretager løbende vurdering af, om der skal foretages justeringer på baggrund heraf.

Øvrige væsentlige begivenheder i kvartalet:

Med henvisning til meddelelse nr. 7, 2021/22 af 10. februar 2022 har Selskabet indgået en betinget aftale om salg af investeringsejendommen beliggende Naverland 3-5, 2600 Glostrup.

Opfyldes alle betingelserne i den betingede købsaftale, kan dagsværdien af Selskabets ejendomsportefølje forøges med op imod kr. 72,7 mio. i forhold til den indregnede dagsværdi pr. 31. december 2021.

I det omfang der foreligger betingelser i købsaftalen, der ikke kan opfyldes, kan det resultere i enten en lavere salgssum for ejendommen og/eller en ophævelse af købsaftalen. For supplerende information henvises til side 6 i nærværende meddelelse.

Eventuelle henvendelser vedrørende delårsrapporten kan rettes til direktør Jannik Rolf Larsen

(tlf. 3332 5015).

Vedhæftet filEN
24/02/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Luxor B

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 10 2022/23

Meddelelse nr. 10 2022/23 Forventning om en basisindtjening i niveauet kr. 37 mio. for regnskabsåret 2023/24 I delårsrapporten af 24. august 2023 blev det oplyst: ”For regnskabsåret 2023/24 forventes en lavere basisindtjening end i regnskabsåret 2022/23, særligt som følge af en forventning om et højere niveau for nettotab/-gevinst på pantebreve. Hvilket er i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelse nr. 7, 2022/23 af 2. august 2023.” På baggrund af udarbejdet budget for regnskabsåret 2023/24 skal det herved præciseres, at der for regnskabsåret forventes en basisindtjening i niveauet kr. 3...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 9, 2022/23

Meddelelse nr. 9, 2022/23 Finanskalender 2023/2428. august 2023Meddelelse nr. 9, 2022/23 Finanskalender for regnskabsåret 2023/24 Fredag     den 15.12.2023    Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2022 - 30/9 2023Mandag   den 29.01.2024    Ordinær generalforsamling i Investeringsselskabet Luxor A/S kl. 16.00Mandag   den 26.02.2024    Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2023 - 31/12 2023Torsdag    den 30.05.2024    Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2023 - 31/3 2024Mandag   den 26.08.2024    Regnskabsmeddelelse for perioden 1/10 2023 - 30/6 2024Tirsdag     den 17.12.2024    Regnskabsm...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 8, 2022/23

Meddelelse nr. 8, 2022/23 Delårsrapport1. oktober 2022 - 30. juni 2023 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt delårsrapporten pr. 30. juni 2023. 3. kvartal: Basisindtjeningen er kr. 12,6 mio. (kr. 12,9 mio.). Koncernens resultat før skat er kr. 16,4 mio. (kr. 75,9 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 3,8 mio. højere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: kr. 2,5 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. kr. 1,3 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter. Delåret: Basisindtjening...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 7, 2022/23

Meddelelse nr. 7, 2022/23 Opjustering af forventning til basisindtjening for regnskabsåret 2022/23 I halvårsrapporten for regnskabsårets første seks måneder frem til 31. marts 2023 i meddelelse nr. 6 af 30. maj 2023 blev det oplyst: ”For regnskabsåret 2022/23 forventes på indeværende tidspunkt en basisindtjening i niveauet kr. 38 mio., hvilket er identisk med den seneste udmelding i selskabsmeddelelse nr. 4, 2022/23 af 24. februar 2023.” På baggrund af en foreløbig gennemgang af udkast til delårsrapport for perioden 1. oktober 2022 – 30. juni 2023, og de reviderede forventninger...

 PRESS RELEASE

Meddelelse nr. 6, 2022/23

Meddelelse nr. 6, 2022/23 HalvårsrapportPr. 31. marts 2023 Investeringsselskabet Luxor A/S’ bestyrelse har dags dato godkendt halvårsrapporten pr. 31. marts 2023. 2. kvartal 2022/23: Basisindtjeningen er kr. 12,2 mio. (kr. 13,6 mio.).Koncernens resultat før skat er kr. 12,1 mio. (kr. 35,3 mio.). Kvartalets resultat før skat er kr. 0,1 mio. lavere end basisindtjeningen, hvilket skyldes: kr. -2,9 mio. fra dagsværdiregulering af renteswaps og gæld til realkreditinstitutter.kr. 2,8 mio. fra dagsværdiregulering af finansielle aktiver. Halvåret 2022/23: Basisindtjeningen er kr. 21,7 mio. (...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch