MTHH MT Hojgaard Holding

MT Højgaard Holding A/S: Fortsat fremgang i udfordrende marked

MT Højgaard Holding A/S: Fortsat fremgang i udfordrende marked

MT Højgaard Holding koncernen offentliggør rapporten for 1. kvartal 2022 med flg. hovedpunkter:

HOVEDPUNKTER I 1. KVARTAL

Resultaterne i 1. kvartal var som ventet. Pris- og leveringsproblemer på byggematerialer fylder meget i byggebranchen, men havde kun mindre effekt på resultaterne i 1. kvartal. Dette krævede dog megen fokus i forretningsenhederne.

 • Omsætningen steg 25,5% til 1.888 mio. kr. Den organiske vækst var ca. 6,5%.
 • Driftsresultatet før særlige poster blev 31 mio. kr. mod 14 mio. kr. i 1. kvartal 2021. Overskudsgraden steg 0,6 procentpoint til 1,6%.
 • MT Højgaard Danmark og Enemærke & Petersen leverede hovedparten af fremgangen, mens Scandi Bygs resultater blev dårligere som følge af lavere aktivitet.

ORDREINDGANG OG -BEHOLDNING

 • En solid ordrebeholdning skaber robusthed og stabilitet i forretningen.
 • Koncernens samlede ordrebeholdning steg 30,0% til 10,8 mia. kr. Hertil kommer vundne, men endnu ikke kontraherede ordrer til en værdi af ca. 3,5 mia. kr. og de fremtidige opgaver under de strategiske partnerskaber med en samlet potentiel værdi på 6-7 mia. kr.
 • Forretningsenhederne kontraherede i 1. kvartal nye, ubetingede ordrer til en værdi af 1.923 mio. kr. Ordreindgangen var 7,4% højere end i 1. kvartal 2021. MT Højgaard Danmark leverede det største bidrag til væksten med en ordreindgang på 869 mio. kr.
 • Efter en periode med svag ordreindgang indgik Scandi Byg aftaler om nye ordrer for 201 mio. kr. Scandi Byg blev også udpeget som totalentreprenør i den nye bydel Fælledby i København, hvor en endelig ordre ventes kontraheret i løbet af 2022.

FORVENTNINGER TIL 2022

 • Forventningerne til 2022 er uændrede i forhold til udmeldingen i årsrapporten for 2021. Risikoen for, at pris- og leveranceproblemer kan påvirke koncernens projekter og resultater er dog tiltagende.
 • Omsætningen ventes uændret at blive i niveauet 8,0-8,2 mia. kr.
 • Driftsresultat før særlige poster ventes uændret at blive i niveauet 250-275 mio. kr.
 • Indtjeningen ventes fortsat at blive højest i 2. halvår.

”Vi skabte de ventede resultater og fik en solid ordreindgang i 1. kvartal, hvor vi var i stand til at håndtere de historiske prisstigninger på byggematerialer og de tiltagende problemer med levering. Men de vanskelige markedsforhold kræver megen fokus, og i flere projekter har vi skullet finde alternative materialer eller leverandører. Vi forbereder os på, at problemerne varer ved, og vi har en tæt, løbende dialog med bygherrer, leverandører og andre partnere om at iværksætte afhjælpende initiativer i tide. Men risikoen er tiltagende,” udtaler koncernchef Henrik Mielke.

Kontakt: Henvendelse til CEO Henrik Mielke og CFO Martin Solberg kan ske på telefon .

Vedhæftede filerEN
12/05/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on MT Hojgaard Holding

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Storaktionærmeddelelse

MT Højgaard Holding A/S: Storaktionærmeddelelse MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Investeringsforeningen Nordea Invest har meddelt at have øget sin beholdning i MT Højgaard Holding A/S til 5,01% af aktiekapitalen. Kontakt: Henvendelse til CFO Martin Solberg kan ske på eller . Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Major shareholder announcement

MT Højgaard Holding A/S: Major shareholder announcement Pursuant to section 30 of the Danish capital markets act, MT Højgaard Holding A/S hereby announces that Investeringsforeningen Nordea Invest has reported to have increased its holding of shares in MT Højgaard Holding A/S to 5.01% of the share capital. Contact: CFO Martin Solberg can be contacted by phone on or email . Attachment

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel m...

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19. Medlem af bestyrelsen Christine Thorsen har købt 999 aktier i MT Højgaard Holding A/S. Yderligere oplysninger: Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, kan ske på telefon . Vedhæftet fil ...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A...

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. Member of the board of directors Christine Thorsen has purchased 999 shares in MT Højgaard Holding A/S. Further information:CFO of MT Højgaard Holding, Martin Solberg, can be contacted on telephone . Attachment

Benjamin Silverstone
 • Benjamin Silverstone

MT Hojgaard Holding - FY’22 guidance reiterated

Q1 shows continued growth and improved EBIT margin Order intake of ~DKK 2bn in Q1, no cancelled orders… …and a diversified order backlog, provides comfort

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch