MTHH MT Hojgaard Holding

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S

MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.

Medlem af bestyrelsen Christine Thorsen har købt 999 aktier i MT Højgaard Holding A/S.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, kan ske på telefon .

Vedhæftet filEN
17/05/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on MT Hojgaard Holding

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Storaktionærmeddelelse

MT Højgaard Holding A/S: Storaktionærmeddelelse MT Højgaard Holding A/S oplyser i medfør af § 30 i lov om kapitalmarkeder, at Investeringsforeningen Nordea Invest har meddelt at have øget sin beholdning i MT Højgaard Holding A/S til 5,01% af aktiekapitalen. Kontakt: Henvendelse til CFO Martin Solberg kan ske på eller . Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Major shareholder announcement

MT Højgaard Holding A/S: Major shareholder announcement Pursuant to section 30 of the Danish capital markets act, MT Højgaard Holding A/S hereby announces that Investeringsforeningen Nordea Invest has reported to have increased its holding of shares in MT Højgaard Holding A/S to 5.01% of the share capital. Contact: CFO Martin Solberg can be contacted by phone on or email . Attachment

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel m...

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19. Medlem af bestyrelsen Christine Thorsen har købt 999 aktier i MT Højgaard Holding A/S. Yderligere oplysninger: Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, kan ske på telefon . Vedhæftet fil ...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A...

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. Member of the board of directors Christine Thorsen has purchased 999 shares in MT Højgaard Holding A/S. Further information:CFO of MT Højgaard Holding, Martin Solberg, can be contacted on telephone . Attachment

Benjamin Silverstone
  • Benjamin Silverstone

MT Hojgaard Holding - FY’22 guidance reiterated

Q1 shows continued growth and improved EBIT margin Order intake of ~DKK 2bn in Q1, no cancelled orders… …and a diversified order backlog, provides comfort

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch