MTHH MT Hojgaard Holding

MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 28. september 2021 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram på maksimalt op til 40.000 stk. egne aktier til en samlet pris på op til 11.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte ”Safe Harbour”-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 18. marts 2022.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 17. januar – 21. januar 2022:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste opgørelse 31.519 205,58 6.479.788
17. januar 2022

18. januar 2022

19. januar 2022

20. januar 2022

21. januar 2022
270

300

310

310

310
207,48

197,00

192,45

193,19

202.00
56.020

59.100

59.660

59.889

62.620
Total under tilbagekøbsprogrammet 33.019   6.777.076

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 17. januar – 21. januar 2022.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 108.019 egne aktier, svarende til 1,39% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon

Vedhæftede filerEN
24/01/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on MT Hojgaard Holding

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel m...

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19. Medlem af bestyrelsen Christine Thorsen har købt 999 aktier i MT Højgaard Holding A/S. Yderligere oplysninger: Henvendelse til koncernfinansdirektør i MT Højgaard Holding, Martin Solberg, kan ske på telefon . Vedhæftet fil ...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A...

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. Member of the board of directors Christine Thorsen has purchased 999 shares in MT Højgaard Holding A/S. Further information:CFO of MT Højgaard Holding, Martin Solberg, can be contacted on telephone . Attachment

Benjamin Silverstone
  • Benjamin Silverstone

MT Hojgaard Holding - FY’22 guidance reiterated

Q1 shows continued growth and improved EBIT margin Order intake of ~DKK 2bn in Q1, no cancelled orders… …and a diversified order backlog, provides comfort

Benjamin Silverstone
  • Benjamin Silverstone

MT Hojgaard Holding - FY’22 guidance reiterated

Q1’22 revenues up 25% (ABGSCe 33%) Strong order intake, despite volatile environment Diversified order backlog provide comfort

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Fortsat fremgang i udfordrende marked

MT Højgaard Holding A/S: Fortsat fremgang i udfordrende marked MT Højgaard Holding koncernen offentliggør rapporten for 1. kvartal 2022 med flg. hovedpunkter: HOVEDPUNKTER I 1. KVARTAL Resultaterne i 1. kvartal var som ventet. Pris- og leveringsproblemer på byggematerialer fylder meget i byggebranchen, men havde kun mindre effekt på resultaterne i 1. kvartal. Dette krævede dog megen fokus i forretningsenhederne. Omsætningen steg 25,5% til 1.888 mio. kr. Den organiske vækst var ca. 6,5%.Driftsresultatet før særlige poster blev 31 mio. kr. mod 14 mio. kr. i 1. kvartal 2021. Overskuds...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch