MTHH MT Hojgaard Holding

MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

MT Højgaard Holding A/S: Transaktioner i forbindelse med aktietilbagekøbsprogram

MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 28. september 2021 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram på maksimalt op til 40.000 stk. egne aktier til en samlet pris på op til 11.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte ”Safe Harbour”-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 18. marts 2022.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 17. januar – 21. januar 2022:

  Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste opgørelse 31.519 205,58 6.479.788
17. januar 2022

18. januar 2022

19. januar 2022

20. januar 2022

21. januar 2022
270

300

310

310

310
207,48

197,00

192,45

193,19

202.00
56.020

59.100

59.660

59.889

62.620
Total under tilbagekøbsprogrammet 33.019   6.777.076

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 17. januar – 21. januar 2022.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 108.019 egne aktier, svarende til 1,39% af selskabets samlede aktiekapital.

Kontakt: CFO Martin Stig Solberg kan kontaktes via telefon

Vedhæftede filerEN
24/01/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on MT Hojgaard Holding

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: God fremdrift i de danske aktiviteter i 1. kv...

MT Højgaard Holding A/S: God fremdrift i de danske aktiviteter i 1. kvartal KVARTALETS RESULTATER MT Højgaard Holding forbedrede som ventet indtjeningen i 1. kvartal, trods utilfredsstillende resultater i de internationale aktiviteter.Omsætningen steg 27% til 2,3 mia. kr. efter tocifret vækst i de danske forretningsenheder.Driftsresultatet før særlige poster steg 23% til 42 mio. kr. efter god fremdrift i de danske forretningsenheder, især MT Højgaard Danmark.MT Højgaard International fik et driftsunderskud på -19 mio. kr. Restruktureringen af aktiviteterne i Grønland er intensiveret efter ...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Positive momentum in Danish activities in the...

MT Højgaard Holding A/S: Positive momentum in Danish activities in the first quarter FIRST-QUARTER RESULTS As expected, MT Højgaard Holding improved earnings in the first quarter, in spite of unsatisfactory results from the international activities.Revenue rose by 27% to DKK 2.3 billion, driven by double-digit growth in the Danish business units.Operating profit before special items rose by 23% to DKK 42 million after positive momentum in the Danish business units and MT Højgaard Danmark in particular.MT Højgaard International recorded an operating loss of DKK 19 million. The work to restr...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel m...

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19.MT Højgaard Holding A/S har overdraget 15.899 modnede aktier til forhenværende finansdirektør Martin Solberg, der har optjent disse som led i koncernens langsigtede aktiebaserede bonusprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 17/2020. Yderligere oplysninger:Henvendelse...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A...

MT Højgaard Holding A/S: Reporting of trading in MT Højgaard Holding A/S shares by senior management Statement of transactions by members of senior management and their related parties in shares, issued by MT Højgaard Holding A/S and related securities, cf. article 19 of the EU Regulation 596/2014. MT Højgaard Holding A/S has transferred 15,899 vested shares to former CFO Martin Solberg, whom has earned these as part of the group’s long-term share based incentive program, cf. company announcement no. 17/2020. Further information:CFO of MT Højgaard Holding, Rasmus Untidt, can be contacted ...

 PRESS RELEASE

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel m...

MT Højgaard Holding A/S: Indberetning af ledende medarbejders handel med aktier i MT Højgaard Holding A/S MT Højgaard Holding A/S offentliggør oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier udstedt af MT Højgaard Holding A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. EU-forordning 596/2014 artikel 19. MT Højgaard Holding A/S har overdraget 6.605 modnede aktier til koncernchef Henrik Mielke, der har optjent disse som led i koncernens langsigtede aktiebaserede bonusprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 17/2020. Yderligere oplysninger:Henvendelse til koncernfina...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch