NTR B NTR Holding A/S Series B

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner - rettelse

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner - rettelse

Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede fil - bemærk, at dette er en korrektion til tidligere meddelelse af dags dato.

Vedhæftet filEN
25/11/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on NTR Holding A/S Series B

 PRESS RELEASE

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner - rettelse

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner - rettelse Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede fil - bemærk, at dette er en korrektion til tidligere meddelelse af dags dato. Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner Indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes og disses nærtstående transaktioner med NTR Holding A/S B-aktier i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19. Se vedhæftede fil. Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Delårsrapport for 3. kvartal 2021

Delårsrapport for 3. kvartal 2021 Selskabsmeddelelse nr. 9 – 2021 København, den 17. november 2021 Delårsrapport for 3. kvartal 2021 NTR Holding koncernen har den 16. november 2021 indgået aftale om salg af Daniamant A/S. Som konsekvens heraf fremgår resultatet af aktiviteterne i Daniamant under Periodens resultat af ophørte aktiviteter. Daniamants omsætning i perioden 1. januar 2021 – 30. september 2021 udgør DKK 69,6 mio. (DKK 58,5 mio. i samme periode i 2020). Koncernens resultat af fortsættende aktiviteter før skat udviser et underskud på DKK 1,2 mio. (DKK 1,2 mio. i samme periode ...

 PRESS RELEASE

Salg af Daniamant

Salg af Daniamant Selskabsmeddelelse nr. 08 – 2021 København, den 16. november 2021 Salg af Daniamant NTR Holding koncernen har i dag indgået aftale om salg af Daniamant A/S og Daniamant Ltd. til Ernströmgruppen AB for DKK 138 mio. på kontant og gældfri basis. Salget er betinget af de relevante myndigheders tilladelse i henhold til investeringsscreeningsloven, samt at der ikke indtræder væsentlige brud på garantier i overdragelsesaftalen. Salget forventes gennemført inden udgangen af 1. halvår 2022. Bestyrelsen for NTR Holding A/S iværksatte i slutningen af 2020 et review af...

 PRESS RELEASE

Resume af ordinær generalforsamling

Resume af ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse nr. 5 – 2021 København, den 27. april 2021 Resume af ordinær generalforsamling På NTR Holding A/S’ ordinære generalforsamling tirsdag den 27. april 2021 blev årsrapport for 2020 godkendt, forslaget om anvendelse af årets resultat, herunder at der udbetales et udbytte på DKK 2,25 pr. aktie a nominelt DKK 20, godkendt, vederlagsrapport for 2020 godkendt, vederlaget til bestyrelsen for regnskabsåret 2021 på DKK 250.000 til bestyrelsesformanden og DKK 125.000 til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer godkendt, direktion og bestyrelse...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch