PKG1T Pro Kapital Grupp

AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

AS Pro Kapital Grupp auditeeritud majandusaasta aruanne 2021

AS-i Pro Kapital Grupp nõukogu on kinnitanud ettevõtte 2021. aasta auditeeritud aastaaruande. 28. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega võrreldes ei ole auditeeritud aastaaruandes finantstulemuste osas erinevusi, kuid on toimunud korrigeerimised kasumiaruande ja vastavate rahavoogude kirjete lõikes seoses parandustega pankrotistunud tütarettevõtte kajastamise lõpetamise osas. Tütarettevõtte kajastamise lõpetamise mõju oli kokku 27,747 miljonit eurot kasumit. Auditeeritud aastaaruandes on võrreldes vahearuandega kajastatud järgmised muutused:  

  • finantstulud vähenesid 53,807 miljoni euro võrra;
  • finantskulud vähenesid 26,060 miljoni euro võrra;
  • muud äritulud suurenesid 27,747 miljoni euro võrra.

Lõpetatud tegevuste tulemit kajastati ekslikult suuremana 1,142 miljoni võrra. Auditeeritud aastaaruandes on võrreldes vahearuandega kajastatud järgmised muutused:  

  • finantskulud suurenesid 1,142 miljoni võrra;
  • kahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest vähenes 1,142 miljoni võrra.

2021. aastal oli kontserni jätkuvate tegevusvaldkondade käive 43,1 miljonit eurot, mis kasvas 29,5 miljoni euro võrra võrreldes eelneva perioodiga. Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. 2021. aastal mõjutas müügitulu kasvu eelkõige Ratsuri Majade arenduse lõpetamine ning Kalaranna Kvartali esimeste majade valmimine Tallinnas. Kontserni jätkuvate tegevusvaldkondade brutokasum oli 10,6 miljonit eurot, kasvades 6,4 miljoni euro võrra. Kontserni jätkuvate tegevusvaldkondade kasum põhitegevusest oli 39,8 miljonit eurot, mida mõjutas oluliselt tütarettevõtte kajastamise lõpetamise mõju. Perioodi puhakasum oli 29,8 miljonit eurot.

AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne 2021 on lisatud teatele ja tehakse kättesaadavaks ettevõtte kodulehel  

  

Angelika Annus

Finantsjuht

AS Pro Kapital Grupp

tel:

ManusedEN
21/05/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 21st of June, 2022 starting at 13.00 at Sokos Hotel Viru, room Andante, at Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting in total 43 516 226 votes were represented, which forms 76,76% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows: Election of the Chairman and Secre...

 PRESS RELEASE

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 21.06.2022.a. algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 43 516 226 häält, mis moodustab kokku 76,76% aktsiatega määratud häältest. Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused: Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine Vastuvõetud otsus: Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhat...

 PRESS RELEASE

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 21st of June, 2022 starting at 13.00 at Sokos Hotel Viru, room Andante, at Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting in total 43 516 226 votes were represented, which forms 76,76% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows: Election of the Chairman and S...

 PRESS RELEASE

Changes in Management Board of AS Pro Kapital Grupp

Changes in Management Board of AS Pro Kapital Grupp AS Pro Kapital Grupp announces that Angelika Annus is resigning from the Management Board of the company due to personal reasons, effective from 1 June 2022. Angelika Annus will remain as CFO of the group, but takes a sabbatical for 6 months starting from 1 July 2022. During 6 months period the tasks of CFO will be performed by Financial Controller Ann-Kristin Kuusik and Group Chief Accountant Eve Kallast. Starting from 1 June 2022 the Management Board of AS Pro Kapital Grupp consists of one member – Edoardo Axel Preatoni.   ...

 PRESS RELEASE

Muudatus AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse koosseisus

Muudatus AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse koosseisus AS Pro Kapital Grupp annab teada, et 1. juunil 2022 astus Angelika Annus tagasi juhatuse liikme kohalt isiklikel põhjustel. Angelika Annus jätkab kontserni finantsjuhina, kuid võtab 6-kuulise tööpausi (sabbatical) alates 1. juulist 2022. Finantsjuhi funktsioone täidavad tööpausi ajal finantskontroller Ann-Kristin Kuusik ja kontserni pearaamatupidaja Eve Kallast.   1. juunist 2022 koosneb AS-i Pro Kapital Grupp juhatus ühest liikmest, kelleks on Edoardo Axel Preatoni.   Angelika AnnusFinantsjuht

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch