PKG1T Pro Kapital Grupp

Muudatus AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse koosseisus

Muudatus AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse koosseisus

AS Pro Kapital Grupp annab teada, et 1. juunil 2022 astus Angelika Annus tagasi juhatuse liikme kohalt isiklikel põhjustel. Angelika Annus jätkab kontserni finantsjuhina, kuid võtab 6-kuulise tööpausi (sabbatical) alates 1. juulist 2022. Finantsjuhi funktsioone täidavad tööpausi ajal finantskontroller Ann-Kristin Kuusik ja kontserni pearaamatupidaja Eve Kallast.  

1. juunist 2022 koosneb AS-i Pro Kapital Grupp juhatus ühest liikmest, kelleks on Edoardo Axel Preatoni. 

Angelika Annus

Finantsjuht

EN
01/06/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE

Notice of redemption of convertible bonds PKG3

Notice of redemption of convertible bonds PKG3 AS Pro Kapital Grupp informs that it is redeeming 6 900 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP CONV. BOND PKG3 10-2020” convertible bonds (with ISIN EE3300108711) in total nominal value of 69 000 Estonian kroons and issue value of 19 320 euros and has submitted the Nasdaq Central Depository of Securities the application to delete the bonds from the register. The convertible bonds bore an annual interest of 7%. The issue price of each convertible bond was 2.80 euros. The list of bondholders was fixed on 10 August 2022 and redemption payment will be made...

 PRESS RELEASE

Teade vahetusvõlakirjade PKG3 lunastamisest

Teade vahetusvõlakirjade PKG3 lunastamisest AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 6 900 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP VAHETUSVÕLAKIRI PKG3 10-2020” vahetusvõlakirja (ISIN EE3300108711) nimiväärtusega kokku 69 000 Eesti krooni ja lunastusväärtuses 19 320 eurot ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade kustutamiseks registrist. Vahetusvõlakirjad kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja väljalaskehind oli 2,80 eurot. Võlakirjade omanike fikseerimise kuupäev oli 10. augustil 2022 ning lunastusmakse tehakse 24. augustil 2022. Ed...

 PRESS RELEASE

Notice of redemption of convertible bonds PKG3

Notice of redemption of convertible bonds PKG3 AS Pro Kapital Grupp informs that it is redeeming 6 900 “EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP CONV. BOND PKG3 10-2020” convertible bonds (with ISIN EE3300108711) in total nominal value of 69 000 Estonian kroons and issue value of 19 320 euros and has submitted the Nasdaq Central Depository of Securities the application to delete the bonds from the register. The convertible bonds bore an annual interest of 7%. The issue price of each convertible bond was 2.80 euros. The list of bondholders was fixed on 10 August 2022 and redemption payment will be ma...

 PRESS RELEASE

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareh...

Decisions of the Annual General Meeting of AS Pro Kapital Grupp shareholders The annual shareholders meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of AS Pro Kapital Grupp (hereinafter referred to as the Company) took place on Tuesday, 21st of June, 2022 starting at 13.00 at Sokos Hotel Viru, room Andante, at Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Estonia. As per the registration list of the meeting in total 43 516 226 votes were represented, which forms 76,76% of all votes attached to the shares. The agenda and decisions adopted at the Meeting were as follows: Election of the Chairman and Secre...

 PRESS RELEASE

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 21.06.2022.a. algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 43 516 226 häält, mis moodustab kokku 76,76% aktsiatega määratud häältest. Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused: Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine Vastuvõetud otsus: Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhat...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch