RILBA Ringkjobing Landbobank A/S

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Øvrige interessenter

Dato        15. september 2021

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Bankens bestyrelse har i dag besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på i alt 242,5 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling med baggrund i den generelle bemyndigelse, som bankens bestyrelse har fra den ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021 til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet. Tilbagekøbsbeløbet svarer til den andel af det i 2020 planlagte aktietilbagekøb, som ikke blev eksekveret grundet Corona-situationen.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 1. oktober 2021 og til og med den 25. januar 2022. I den nævnte periode vil banken tilbagekøbe egne aktier for maksimalt 242,5 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 800.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Banken kan til enhver tid suspendere eller stoppe aktietilbagekøbet. Dette vil i givet fald blive meddelt i en selskabsmeddelelse.

Betingelserne for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

  • Formålet med aktietilbagekøbet er tilpasning af bankens kapitalstruktur.  • Ringkjøbing Landbobank har antaget Danske Bank som lead manager for aktietilbagekøbsprogrammet. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Ringkjøbing Landbobank træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktietilbagekøb inden for de offentliggjorte rammer.  • Det maksimale vederlag, som Ringkjøbing Landbobank kan betale for aktier tilbagekøbt under programmet, er 242,5 mio. kroner, dog maksimalt 800.000 stk. aktier.  • Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den senest uafhængige handel eller (ii) det højeste bud fra en uafhængig køber i markedet på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.  • Det maksimale antal aktier, der kan opkøbes på én enkelt handelsdag, vil svare til 25% af den gennemsnitlige daglige aktiehandelsvolumen i de 20 forudgående handelsdage på Nasdaq Copenhagen.  • Ringkjøbing Landbobank vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

Adm. direktør

Vedhæftet filEN
15/09/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Ringkjobing Landbobank A/S

 PRESS RELEASE

Implementation of share buy-back programme

Implementation of share buy-back programme Nasdaq CopenhagenLondon Stock ExchangeEuronext DublinOther stakeholders Date        15 September 2021 Implementation of share buy-back programme The bank’s board of directors decided today to implement a share buy-back programme totalling DKK 242.5 million with the purpose of cancelling the shares at a future general meeting. The decision is based on the general authority which the bank’s annual general meeting of 3 March 2021 gave the bank’s board of directors to permit the bank to acquire its own shares to a total nominal value of 10% of the...

 PRESS RELEASE

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram

Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram Nasdaq CopenhagenLondon Stock ExchangeEuronext DublinØvrige interessenter Dato        15. september 2021 Iværksættelse af aktietilbagekøbsprogram Bankens bestyrelse har i dag besluttet at iværksætte et aktietilbagekøbsprogram på i alt 242,5 mio. kroner med det formål at annullere disse på en senere generalforsamling med baggrund i den generelle bemyndigelse, som bankens bestyrelse har fra den ordinære generalforsamling afholdt den 3. marts 2021 til at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens ak...

Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Ringkj...

Announcement of Periodic Review: Moody's announces completion of a periodic review of ratings of Ringkjobing Landbobank A/S. Global Credit Research- 14 Sep 2021. Stockholm, September 14, 2021-- Moody's Investors Service has completed a periodic review of the ratings of Ringkjobing Landbobank A/S and other ratings that are associated with the same analytical unit.

 PRESS RELEASE

Share buy-back programme – week 36

Share buy-back programme – week 36 Nasdaq CopenhagenLondon Stock ExchangeEuronext DublinOther stakeholders Date        13.09.2021 Share buy-back programme – week 36 The share buy-back programme runs from and including 5 August 2021 up to and including 30 September 2021. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 30 July 2021. The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulati...

 PRESS RELEASE

Aktietilbagekøbsprogram - uge 36

Aktietilbagekøbsprogram - uge 36 Nasdaq CopenhagenLondon Stock ExchangeEuronext DublinØvrige interessenter Dato        13.09.2021 Aktietilbagekøbsprogram - uge 36 Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 5. august 2021 til og med den 30. september 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 30 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 30. juli 2021. Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr....

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch