SANION Saniona AB

Rättelse avseende ISIN-kod för BTU i prospekt

Rättelse avseende ISIN-kod för BTU i prospekt

PRESSMEDDELANDE

14 februari 2020                                                        

I prospektet som offentliggjordes idag avseende Saniona AB:s (publ) företrädesemission har noterats att ISIN-koden för BTU (Betald Tecknad Unit) är felaktigt angiven. Den korrekta ISIN-koden för BTU är SE0013775269.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: , E-mail:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 15:55 CET.

Om Saniona

Saniona (OMX: SANION) fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Saniona har för avsikt att i egen regi utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Bolaget har för närvarande tre egenutvecklade program under klinisk utveckling och fyra kliniska utvecklingsprogram i samarbete. Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt är inriktad på jonkanalsforskning och bolaget har en bred portfölj av program i ett tidigt skede. Sanionas samarbetspartners är bland andra Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics.

Bilaga

EN
14/02/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Saniona AB

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch