SCD Small Cap Danmark A/S

Børsmeddelelse nr. 07.2022, Årsrapport 2021

Børsmeddelelse nr. 07.2022, Årsrapport 2021

Ennogie Solar Groups A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2021, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • Året 2021 var et transformationsår, hvor selskabets tidligere aktivitet blev endeligt afviklet og selskabet erhvervede anpartskapitalen i cleantechvirksomheden Ennogie ApS.
  • Overtagelsen af Ennogie er gennemført ved månedsskiftet novmber/december 2021 og Ennogie indgår således kun med en måned i Ennogie Solar Groups tal for 2021.
  • Koncernens resultat for 2021 blev på DKK -28,7m før og efter skat. I resultatet indgår en regnskabsmæssig købesumsregulering på DKK -27,2m. Eksklusiv reguleringen udgør koncernens resultat for 2021 DKK -1,5m før og efter skat. Resultatet er i overensstemmelse med de senest udmeldte forventninger.
  • Bestyrelsen for Ennogie Solar Group A/S indstiller til generalforsamlingen at der ikke udloddes udbytte for 2021.
  • Ennogie var i 2. halvår 2021 påvirket af forsynings- og logistikproblemer for solceller. Ordreindgangen fortsatte med at udvise vækst, men leverancer og omsætning blev udskudt. Logistik og forsyningssituationen er ultimo 2021 og primo 2022 løbende forbedret, omend forsyningssituationen og forsyningskæderne fortsat er sårbare. Transportpriserne ligger stadig meget højt i forhold til normalen.
  • Ennogie Solar Group A/S forventer i 2022 en omsætning på DKK 35-45m, svarende til mere end en fordobling af omsætningen i Ennogie ApS i forhold til 2021. EBITDA forventes at blive mellem DKK -7m og DKK -4m og resultat før skat forventes at blive mellem DKK -9m og DKK -6m.

Til forventningen knytter sig en række nærmere forudsætning og kommentarer, som er gengivet i årsrapporten.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Peter Ott Lars Brøndum Petersen
Formand for bestyrelsen Adm. direktør

Vedhæftede filerEN
29/03/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Small Cap Danmark A/S

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 24.2022, Indberetning af ledende medarbejderes tran...

Børsmeddelelse nr. 24.2022, Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelses­forordning 2016/523 kan Ennogie Solar Gruop A/S herved informere om vedhæftede transaktioner i selskabets aktier udført af ledende medarbejdere eller disses nærtstående. Med venlig hilsen Ennogie Solar Group A/S Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 22.2022, Opjustering af finansielle forventninger f...

Børsmeddelelse nr. 22.2022, Opjustering af finansielle forventninger for 2022 Interessen for solenergi og bygningsintegrerede solcelletage fortsatte med at stige gennem 2. kvartal 2022 drevet af et ønske om bæredygtighed og ansvarlighed i kombination med stigende energipriser. Vi ser derfor en rekordhøj ordreindgang og omsætning for de første 6 måneder. De finansielle forventninger til 2022 opjusteres for omsætning, EBITDA og EBIT. De nye forventninger er som følger: Omsætning: DKK 45mio til DKK 60mioEBITDA: DKK -3mio til DKK 0EBIT: DKK -5mio til DKK -2mio De tidligere forventni...

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 22.2022, Indberetning af ledende medarbejderes tran...

Børsmeddelelse nr. 22.2022, Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelses­forordning 2016/523 kan Ennogie Solar Gruop A/S herved informere om vedhæftede transaktioner i selskabets aktier udført af ledende medarbejdere eller disses nærtstående. Med venlig hilsen Ennogie Solar Group A/S Vedhæftet fil

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 20.2022, Ansættelse af CFO

Børsmeddelelse nr. 20.2022, Ansættelse af CFO Ennogie Solar Group A/S (“ESG”) og Ennogie ApS har d.d. ansat Trine Bæk Andersen som CFO med virkning pr. 1. august 2022. Trine har senest været ansat som CFO i Falck, Fire Division, en international virksomhed med aktiviteter i mere end 15 lande, over 5000 ansatte og en årlig omsætning på over DKK 1,2 mia. Desuden har Trine erfaring fra Mærsk og Deloitte. Trine er uddannet cand.merc.aud fra CBS. Trine blev i maj 2021 optaget på Berlingske Talent 100 liste over unge erhvervstalenter. Administrerende direktør Lars Brøndum Petersen ud...

 PRESS RELEASE

Børsmeddelelse nr. 19.2022 Ennogie modtager tyske B2B ordrer til bolig...

Børsmeddelelse nr. 19.2022 Ennogie modtager tyske B2B ordrer til boligselskaber Børsmeddelelse nr. 19.2022 Ennogie modtager tyske B2B ordrer til boligselskaber Ennogie har d.d. indgået aftale om levering af bygningsintegrerede solcelletage til et projekt udviklet af boligselskabet LEG Wohnen NRW. Projektet er beliggende i Mönchengladbach og omfatter en tagflade på ca. 1.000 m2.Ligeledes er der indgået aftale om levering af solcelletag til boligselskabet GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim. Projekter beliggende i Mannheim og omfatter en tagflade på ca. 350 m2. Ordreværdierne placerer begg...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch