SKJE Skjern Bank A/S

Skjern Bank opjusterer forventningerne til 2021

Skjern Bank opjusterer forventningerne til 2021

Nasdaq OMX Copenhagen                                                     Skjern, 13. oktober 2021

Nikolaj Plads 6

1007 København K

Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2021Banken præciserer forventningerne til resultat før skat til den øvre ende af intervallet på 160 – 175 mio. kr. og opjusterer forventningerne til basisresultatet til intervallet 155 – 165 mio. kr. fra det oprindelige interval på 140 – 155 mio. kr.

Forrentningen af egenkapitalen primo ventes dermed i niveauet 16,7 procent.

De væsentligste årsager til præciseringen af resultat før skat, er øgede indtægter og faldende nedskrivninger. Banken konstaterer indtægter på nedskrivningerne i niveauet 10 mio. kr. pr. 30. september 2021, som følge af forbedrede bonitet af bankens udlån.

Det ledelsesmæssige skøn fastholdes uændret fra ultimo 2020 på 50 mio. kr. som følge af den fortsatte usikkerhed i forbindelse med Corona.

De opjusterede forventninger til basisresultatet til intervallet 155 – 165 mio. kr. er baseret på en solid udvikling i indtægtsskabelsen fra både nettorenter og nettogebyrer, der overstiger de tidligere forventninger hertil.  

Bankens forventninger til 2021 blev senest opjusteret den 3. juni 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Skjern Bank

Per Munck

BankdirektørTlf. 2173 3004

Vedhæftet filEN
13/10/2021

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Skjern Bank A/S

 PRESS RELEASE

Skjern Bank opjusterer forventningerne til 2021

Skjern Bank opjusterer forventningerne til 2021 Nasdaq OMX Copenhagen                                                     Skjern, 13. oktober 2021Nikolaj Plads 61007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2021 Banken præciserer forventningerne til resultat før skat til den øvre ende af intervallet på 160 – 175 mio. kr. og opjusterer forventningerne til basisresultatet til intervallet 155 – 165 mio. kr. fra det oprindelige interval på 140 – 155 mio. kr. Forrentningen af egenkapitalen primo ventes dermed i niveauet 16,7 procent. De væsentligste årsager til præci...

 PRESS RELEASE

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier Nasdaq Copenhagen                                                            Skjern, 4. oktober 2021Nikolaj Plads 61007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2021 Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier Skjern Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Skjern Bank-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19. For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansva...

 PRESS RELEASE

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier Nasdaq OMX Copenhagen                                                     Skjern, 2. september 2021Nikolaj Plads 61007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2021 Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier Skjern Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Skjern Bank-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19. For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelses...

 PRESS RELEASE

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier Nasdaq OMX Copenhagen                                                     Skjern, 3. august 2021Nikolaj Plads 61007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2021 Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S-aktier Skjern Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Skjern Bank-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19. For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansva...

 PRESS RELEASE

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S aktier

Indberetningspligtiges transaktioner med Skjern Bank A/S aktier Nasdaq OMX Copenhagen                                                     Skjern, 2. juli 2021Nikolaj Plads 61007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2021 Skjern Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige transaktioner med Skjern Bank-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19. For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og offent...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch