TNOM Talenom Oyj

Talenom Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Talenom Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Talenom Oyj, pörssitiedote 14.2.2020 kello 18:45

Talenom Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Talenom Oyj on vastaanottanut Keskinäiseltä Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta 14.2.2020 ilmoituksen, jonka mukaan sen omistamien osakkeiden määrä Talenom Oyj:n kaikista osakkeista on 14.2.2020 osakekauppojen seurauksena laskenut alle 10 %:n rajan.

Ilmarisen osuudet ilmoituksen mukaan:

 % osakkeista

ja äänistä
% osakkeista ja äänistä

rahoitusvälineiden kautta
Yhteenlaskettu

%-osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden

ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan

saavuttamisen tai

rikkoutumisen jälkeen
9,95%09,95%6.972.672
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)14,27%014,27% 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

 Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
Suora

(AML 9:5)
Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000153580693.77609,95%0
YHTEENSÄ693.7769,95%

                                                                                                       

TALENOM OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 - 2019.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

EN
14/02/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Talenom Oyj

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch