REITIR Reitir fasteignafelag hf

REITIR: Birting grunnlýsingar

REITIR: Birting grunnlýsingar

Reitir fasteignafélag hf., kt. 711208-0700, Kringlunni 4-12, 103 Reykjavík, hefur birt grunnlýsingu í tengslum við útgáfuramma skuldabréfa. Grunnlýsingin er dagsett 14. febrúar 2020, staðfest af Fjármálaeftirlitinu, gefin út á íslensku og birt á vefsíðu Reita, /fjarfestar. Grunnlýsinguna má nálgast á vefsíðunni næstu 12 mánuði og hjá útgefanda í höfuðstöðvum félagsins að Kringlunni 4-12, Reykjavík.

Nánari upplýsingar um Reiti fasteignafélag hf. og útgáfurammann má finna í framangreindri grunnlýsingu. Fossar markaðir hf. veittu Reitum ráðgjöf við gerð grunnlýsingarinnar.

Nánari upplýsingar veitir:

Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, á netfanginu eða í síma 669 4416.

EN
14/02/2020

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports by Reitir fasteignafelag hf

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch