View 
FILTERS (0)
* Not connected to ResearchPool

MORE FILTERS

  
reports
 PRESS RELEASE

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 30.04.2023

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 30.04.2023 The consolidated rental income of EfTEN Real Estate Fund AS was 2,542 thousand euros in April, i.e. 29 thousand euros more than in March. Rental income increased due to rent indexation in three Latvian investment properties (by 8%-21%. The fund's consolidated EBITDA was 2,181 thousand euros in April, i.e. 33 thousand euros more than in March. Interest expenses increased to 629 thousand euros in April (by 63 thousand euros). The higher than usual increase in interest expenses was related to the termination of the interest ra...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2023 EfTEN Real Estate Fund AS'i konsolideeritud üüritulu oli aprillis kokku 2 542 tuhat eurot, s.o 29 tuhat eurot rohkem kui märtsis. Üüritulu kasvas seoses üüri indekseerimistega kolmes Läti kinnisvarainvesteeringus 8%-21%. Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 2 181 tuhat eurot, s.o 33 tuhat eurot rohkem kui märtsis.  Intressikulud kasvasid aprillis 629 tuhande euroni (63 tuhande euro võrra). Intressikulude tavapäraselt suurem kasv oli seotud intressiswapi lepingu lõppemisega Saules Miestas kaubanduskeskust omavas...

Eften Real Estate Fund III AS: 1 director

A director at Eften Real Estate Fund III AS bought 15,000 shares at 21.300EUR and the significance rating of the trade was 56/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last t...

 PRESS RELEASE

Annual report 2002 of the EfTEN Real Estate Fund AS management company

Annual report 2002 of the EfTEN Real Estate Fund AS management company The shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS management company, EfTEN Capital AS, have approved the management company's 2022 financial year report, which is available together with the auditor's report on the management company's website Viljar ArakasChairman of the Management BoardTel 655 9515 Email:

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja majandusaasta aruanne 2022

EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja majandusaasta aruanne 2022 EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja, EfTEN Capital AS-i, aktsionärid on kinnitanud fondivalitseja 2022. majandusaasta aruande, mis on koos audiitori aruandega kättesaadav fondivalitseja veebilehel Viljar ArakasJuhatuse esimeesTel 655 9515E-post:     

 PRESS RELEASE

Appointment of a new board member of the EfTEN Real Estate Fund AS man...

Appointment of a new board member of the EfTEN Real Estate Fund AS management company and extension of powers of the management board members On 28.04.2023 by the decision of the supervisory council of EfTEN Capital AS, Kristjan Tamla was appointed as a new member of the management board of the management company from 01.05.2023.  He will be responsible for the management company’s daily work organization, risk management, investor relations and ESG. Kristjan Tamla holds a master’s degree in economics from the University of Exeter in England. Previously, Kristjan Tamla has worked as an...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja uue juhatuse liikme määrami...

EfTEN Real Estate Fund AS-i fondivalitseja uue juhatuse liikme määramine ja juhatuse liikmete volituste pikendamine 28.04.2023 EfTEN Capital AS-i nõukogu otsusega nimetati alates 01.05.2023 fondivalitseja uueks juhatuse liikmeks Kristjan Tamla, kes hakkab vastutama fondivalitseja igapäevase töökorralduse, riskijuhtimise, investorsuhete ja ESG valdkonna eest. Kristjan Tamla omab majandusteooria magistrikraadi Exeteri ülikoolist Inglismaal. Varasemalt on Kristjan Tamla töötanud Rahandusministeeriumis (1998-1999) ja Eesti Pangas (1999-20025) ökonomistina, Swedbanki grupis (2005-2020) erineva...

 PRESS RELEASE

Dividend payment ex-date of EfTEN Real Estate Fund AS

Dividend payment ex-date of EfTEN Real Estate Fund AS EfTEN Real Estate Fund AS (trading code EFT1T, ISIN kood EE3100127242) will fix the list of shareholders for dividend distribution on 05.05.2023 at the end of of the working day of the registrar of the settlement system of the fund’s securities. Proceeding from the above, the ex-date is 04.05.2023. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2022. EfTEN Real Estate Fund AS will distribute dividends in the amount of 1,1526 euros per share on 12.05.2023. Viljar ArakasMember of the Management Boar...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS-i dividendimakse ex-päev

EfTEN Real Estate Fund AS-i dividendimakse ex-päev EfTEN Real Estate Fund AS-i (väärtpaberi lühinimi EFT1T, ISIN kood EE3100127242) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 05.05.2023 väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 04.05.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2022. majandusaasta eest. EfTEN Real Estate Fund AS maksab aktsionäridele dividendi 1,1526 eurot aktsia kohta 12.05.2023. Viljar Arakasjuhatuse liigeTel...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS unaudited results for 1st quarter 2023

EfTEN Real Estate Fund AS unaudited results for 1st quarter 2023 On the balance sheet date of 01.01.2023, EfTEN Real Estate Fund AS as the acquiring Fund (formerly EfTEN Real Estate Fund III AS) merged with EfTEN Kinnisvarafond AS. After the merger, consolidated assets of the fund increased by 211 million euros, i.e. from 182 million euros to 393 million euros, and the equity capital of the fund increased by 126 million euros, i.e. from 104 million euros to 230 million euros. The merger was registered in the business register on 28.02.2023. As a result of the merger, th...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandu...

EfTEN Real Estate Fund AS 2023. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused Bilansipäevaga 01.01.2023 ühines EfTEN Real Estate Fund AS kui ühendav fond (endise nimega EfTEN Real Estate Fund III AS) EfTEN Kinnisvarafond AS-ga. Ühinemise järgselt kasvas fondi konsolideeritud varade maht 211 miljoni euro võrra, s.o 182 miljonilt eurolt 393 miljoni euroni ning fondi omakapital 126 miljoni euro võrra, s.o 104 miljonilt eurolt 230 miljoni euroni. Ühinemine kanti äriregistrisse 28.02.2023. Ühinemisel lisandus EfTEN Real Estate Fund AS kinnisvaraportfelli EfTEN Kinnisvarafond AS’i t...

 PRESS RELEASE

Decisions of the annual general meeting of shareholders of EfTEN Real ...

Decisions of the annual general meeting of shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS 20.04.2023 The annual general meeting of shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS was held on 20 April 2023 in Swissôtel Tallinn Conference Center at Tallinn, Tornimäe 3.                        A total of 160 shareholders attended the meeting representing 8 050 679 votes. This means 74,41 % of the total votes were represented. Of the participants, 12 shareholders representing 38 662 votes, i.e., 0,36 % of all votes attached to the shares, cast their votes electronically before the meeting in accordance...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 20.04.2023

EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 20.04.2023 20.04.2023 toimus Swissôtel Tallinn konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Tornimäe 3 EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul osales 160 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 050 679 häält, mis moodustab 74,41 % kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 12 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 38 662 häält, mis moodustas 0,36 % kõigist aktsiatega määratud häältest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koo...

 PRESS RELEASE

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 31.03.2023

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 31.03.2023 AS the end of March, the first full quarter of EfTEN Real Estate Fund AS ended after the merger with EfTEN Kinnisvarafond AS. The fund's consolidated net rental income (NOI) was 7.3 million euros in the first quarter of 2023. Considering investment properties generating rental income, it results with actual net rental yield of 8.0% on an annual basis. During the first quarter of this year, the fund has earned a consolidated rental income of 7.5 million euros (2022: 3.3 million euros) and EBITDA of 6.45 million euros ...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2023 Märtsiga lõppes EfTEN Real Estate Fund AS’i esimene täiskvartal peale fondi ühinemist EfTEN Kinnisvarafond AS-ga. Fondi konsolideeritud puhas üüritulu (NOI) oli 2023.a I kvartalis 7,3 miljonit eurot. Arvestades üüritulu tootvaid kinnisvarainvesteeringuid, teeb see EfTEN Real Estate Fund AS´i tegelikuks puhas üüritootluseks aasta baasil 8,0%. Selle aasta I kvartali jooksul on fond teeninud konsolideeritud üüritulu kokku 7,5 miljonit eurot (2022: 3,3 miljonit eurot) ning EBITDA-d 6,45 miljonit eurot (2022: 2,9 miljon...

 PRESS RELEASE

EfTEN REAL ESTATE FUND AS NOTICE CALLING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF...

EfTEN REAL ESTATE FUND AS NOTICE CALLING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS The Management Board of EfTEN Real Estate Fund AS (previous business name EfTEN Real Estate Fund III AS; registry code 12864036; seat Tallinn, A. Lauteri 5) calls an annual general meeting of shareholders on 20 April 2023 at 10:00. Venue of the general meeting: Swissôtel Tallinn Conference Center at Tallinn, Tornimäe 3. The registration of participants of the general meeting starts at 09:00 on 20 April 2023 at the venue of the meeting. The registration ends a...

 PRESS RELEASE

EfTEN REAL ESTATE FUND AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUT...

EfTEN REAL ESTATE FUND AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE EfTEN Real Estate Fund AS-i (endine ärinimi EfTEN Real Estate Fund III AS; registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A. Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. aprillil 2023. a algusega kell 10.00. Üldkoosoleku toimumise koht: Swissôtel Tallinn konverentsikeskus aadressil Tallinn, Tornimäe 3. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20.04.2023 kell 9.00 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõppeb kell 10.00. Palume aktsionäridel v...

 PRESS RELEASE

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 28.02.2023

The net value of EfTEN Real Estate Fund AS shares as of 28.02.2023 The consolidated rental income of EfTEN Real Estate Fund AS totaled to 2,495 thousand euros in February, i.e. the same as in January. The fund's consolidated net operating income (NOI) was 2,428 thousand euros in February, i.e. 7 thousand euros more than in January. The fund's EBITDA totaled to 2,169 thousand euros in February, i.e. 33 thousand euros more than the month before, mainly due to the audit costs accounted in the comparison period. The fund's consolidated cash balance was 24,472 thousand euros as of 28.02.202...

 PRESS RELEASE

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2023

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2023 EfTEN Real Estate Fund AS´i konsolideeritud üüritulu oli veebruaris kokku 2 495 tuhat eurot, s.o sama, mis jaanuaris. Fondi konsolideeritud puhas üüritulu (NOI) oli veebruaris 2 428 tuhat eurot, s.o 7 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi EBITDA oli veebruaris kokku 2 169 tuhat eurot, s.o peamiselt võrdlusperioodi auditikuludega 33 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Fondi konsolideeritud raha jääk oli 28.02.2023 seisuga 24 472 tuhat eurot ning raha jääk suurenes veebruaris 578 tuhande euro võrra. Veebruaris tegi fond i...

 PRESS RELEASE

Entry of change of business name and articles of association, increase...

Entry of change of business name and articles of association, increase of share capital and merger of EfTEN Real Estate Fund III AS in the Commercial Register On 28.02.2023, the merger of EfTEN Real Estate Fund III AS as an acquiring fund and EfTEN Kinnisvarafond AS as a fund being acquired was entered into the Commercial Register.As a result of the merger, EfTEN Real Estate Fund III AS became the legal successor of EfTEN Kinnisvarafond AS, and EfTEN Kinnisvarafond AS was deleted from the Commercial Register.As a result of the merger, all assets, rights and obligations of EfTEN Kinnisvarafo...

Loading...
New interest

Save your current filters as a new Interest

Please enter a name for this interest

Email alerts

Would you like to receive real-time email alerts when a new report is published under this interest?

Save This Search

These search results will show up under 'Saved searches' in the left panel

Please enter a name for this saved search

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch